TƯƠNG LAI NGÀNH THỜI TRANG VIỆT 2022: MUỐN PHỤC HỒI PHẢI THAY ĐỔI

Ngay từ trước đại dịch, ngành may mặc đã lâm vào cảnh bị chỉ trích nặng nề. Đây là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới. Khi cách ly xã hội giảm bớt, các cửa hàng thời trang vẫn vắng khách. Phải làm sao để ngành thời trang tiếp … Đọc tiếp TƯƠNG LAI NGÀNH THỜI TRANG VIỆT 2022: MUỐN PHỤC HỒI PHẢI THAY ĐỔI